Om Oss

Denne siden er laget for at du kan lære mer om teknologi og personvern, slik at du kan tilpasse din egen teknologiske hverdag og sørge for at den tjener deg på best mulig måte.

Her kan du lese om temaer som blant annet sosiale medier, smarte høyttalere og telefoner, e-post, passord, søkemotorer og chat, i tillegg til at vi vil publisere veiledninger for å tilpasse disse på en god måte.

Følg Sikkerhet Online på Twitter for å få med deg når vi publiserer nye artikler.

Viktige retningslinjer for denne plattformen er:

  • Alle innlegg bør være forståelig for personer uten teknisk bakgrunn.
  • Alle innlegg bør være praktisk rettet.
  • Alle innlegg bør begrunnes godt.
  • Alle innlegg bør ha gode referanser.
  • Alle innlegg bør etterstrebe full objektivitet.
  • Alle innlegg bør være politisk uavhengige og nøytrale.

Vi har delt våre retningslinjer med deg slik at du vet hva vi legger til grunn for artiklene våre. Skulle du også ønske å bidra med tekster til Sikkerhet Online, er dette retningslinjene du må følge.

Sikkerhet Online drives på frivillig basis av Helene Jørum og Tjerand Silde. 
Nettsiden ble opprettet november 2018.

Helene Jørum har en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og jobber som kommunikasjonsrådgiver for konsulentselskapet Itera. Linkedin.

Tjerand Silde har tidligere jobbet som prosjektleder i Lær Kidsa Koding og holder nå på med en doktorgrad i kryptografi ved NTNU. Hjemmeside.