En sikker digital fremtid i kommunen

I dag deltok jeg i en paneldebatt i regi av, og for ansatte i, Oslo Kommune og Origo. Tema for debatten var den digitale transformasjonen kommunen står ovenfor, hvilke tjenester det vil kunne gi innbyggerne i bytte mot persondata, og hvordan man skal ta vare på personvernet oppi det hele.

Jeg var heldig å få lov til å delta sammen med Byråd Robert Steen og Personvernombud Morten Haug Frøyen. Selve debatten og innholdet av den var kun for ansatte i Oslo Kommune, så den kan jeg ikke dele, men innledningen jeg holdt i starten finner du under bildet.

Bilde: Origo, med tillatelse til å dele.

Innledningen min til paneldebatten

«Tusen takk for at jeg har blitt invitert hit i dag, og får delta i en viktig samtale med byråden og personvermombudet.

Mitt navn er Helene Jørum, og jeg jobber til vanlig som kommunikasjonsrådgiver i Itera, et norsk teknologiselskap med ca. 500 konsulenter i Norge og Europa. Der får jeg være med å spre det glade budskap om hvordan vi og kundene våre digitaliserer Norge, men jeg får også lov til å bruke tid på å snakke om datasikkerhet og personvern. Derfor jeg har blitt invitert hit i dag, og jeg skal reflektere litt på vegne av Tim.

Jeg er nemlig også en vaskeekte Oslo-borger både på mors- og farssiden. Jeg har vokst opp med alt kommunen har å tilby, fra helsestasjon og skole til i å gifte meg i vårt vakre rådhus for ett år siden. Nå har jeg en datter i barnehagen, og en sønn på vei, som også skal få vokse opp i denne byen som jeg mener er det beste stedet på jord.

Jeg er kanskje ikke som Oslo-borgere flest, jeg er nemlig lidenskapelig, pragmatisk opptatt av personvern og vårt digitale liv. Et liv som utvikler seg i rasende fart, og nå skal kommunen følge med. Dette er et tema jeg har debattert på Arendalsuka, i diverse medier og på nettsiden jeg er med å drive, kalt sikkerhet.online. I dag gleder meg til å reflektere rundt hva Tim ønsker seg av tjenester fra Oslo Kommune i fremtiden, og hvor mye data Tim er villig til å gi fra seg for å få disse tjenestene. Og er han egentlig så opptatt som han burde være av hvordan dataene om han brukes?

Svaret på dette er komplekst, og jeg tror at gjennom samtalen vi skal ha etterpå vil vi belyse en del viktige aspekter. Min umiddelbare tanke er at vi i stor grad ønsker oss en enklere innbyggerhverdag og er modne for å la teknologien hjelpe oss. Mange begynner også å forstå at et enklere liv innebærer at data om oss lagres og benyttes av noen andre oss selv, og jeg tror en del er villige til, og stoler på kommunen i så stor grad, at vi vil gjøre denne byttehandelen.

Men! Etter en rekke nyhetsoppslag om datainnbrudd, personlig informasjon på avveie og ikke minst, hvordan misbruk av Facebook-data i stor grad påvirket det amerikanske valget i 2016, så har mange begynt å få et nytt syn på alt vi legger igjen av informasjon digitalt. Inkludert meg selv. Derfor var det spesielt gledelig å se den nyeste videoen om Tim som ble sluppet denne sikkerhetsmåneden, og at dette er noe Oslo Kommune også er opptatt av.  

For det blir viktig at dataene våre er sikret, både dobbelt og trippelt. Det blir også viktig at selv om kommunen blir modernisert og digitalisert, skal det være lov for å innbyggerne å slippe. Vi må til enhver tid kunne ha fullt innsyn i hvilke data kommunen har om oss, og hvordan de brukes. Kanskje bør det også være en form for «opplæring» fra kommunen slik at absolutt alle kan forstå hva dette innebærer.

Innbyggerne må også ha all rettighet til å trekke dataene sine ut, uten å måtte forklare seg. Valgfrihet når det kommer til hvilke tjenester vi får og data som benyttes bør også være en selvfølge. La oss ta et eksempel. Kanskje ønsker jeg for mine barn at data om dem skal brukes for å få et bedre barnehagetilbud, men for min egen del vil jeg ikke ha data som påvirker hvilken sykehjemsplass jeg får og når jeg får den.

Også må jeg si.. Jeg er ti ganger mer komfortabel med at det er nasjonale eller kommunale myndigheter som sitter på mine persondata, enn for eksempel globale, private selskaper som tjener penger på meg. Men vi må være bevisste på at vi i dag lever i fredstid, i et sosialdemokratisk land som omtales som verdens beste, og at datasystemene og datalagringen også sikres mot at dette kan endre seg i fremtiden.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg syns det er en positiv utvikling vi som innbyggere er vitne til. Både økt grad av forenkling gjennom digitalisering, men ikke minst at jeg opplever at sikkerhet og personvern er noe dere tar på alvor. Fortsett med det».

En ny Tim-video

I forbindelse med sikkerhetsmåneden, har Oslo Kommune delt en ny video om Tim (se den forrige her). Jeg må si at den oppdaterte videoen varmer et personvernshjerte: