Dokumentar: Facebooks dilemmma

«Hvilken trussel mot personvern og demokrati står Facebook for? Og hvilken rolle spiller nettverket i å så splid blant verdens folk?»

Slik beskriver NRK dokumentaren om Facebook som nå ligger tilgjengelig på deres nettsider.

I dokumentaren møter vi både tidligere ansatte i Facebook som har sluttet fordi de var uenige i hvordan selskapet opererte, samt fem ledere som fortsatt jobber der i dag. Dokumentaren gir innsikt i Facebooks forretningsmodell og verdisyn, og er relevant både for deg som er godt kjent med svakhetene i plattformen fra før, og for deg som er helt ny til dette temaet.