Ny nasjonal strategi for digital sikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterte 30. januar 2019 til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Les mer om lanseringen og se hele streamen på regjeringen.no.

De overordnende målene for strategien er (lånt fra selve strategien):

Denne strategien legger vekt på at vi i fellesskap må utvikle tiltakene som kan styrke den digitale sikkerheten i samfunnet. Med bakgrunn i sikkerhetsutfordringene, legges følgende overordnede mål til grunn:

 • Norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitsvekkende måte, og har bedre evne til egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser.
 • Kritiske samfunnsfunksjoner er understøttet av en robust og pålitelig digital infrastruktur.
 • Styrket digital sikkerhetskompetanse i tråd med samfunnets behov.
 • Samfunnet har en bedre evne til å avdekke og håndtere digitale angrep.
 • Politiet har styrket sin evne til å bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet

Les hele strategien her.

Vi deltok på lanseringen med 400 andre deltakere, som var fulltegnet på rekordtid. Lanseringen var åpen for alle, men det var trolig hovedvekt av ansatte i offentlig sektor tilstede.

Statsminister Erna Solberg (H) innleder lanseringen. Foto: Helene Jørum

Hele fem ministre, med Statsminister Erna Solberg i spissen, holdt innlegg om hvorfor digital sikkerhet er viktig, sett fra flere departmenter og samfunssinstitusjoner. Det ble lagt stor vekt på at sikkerhet har blitt et tema som berører oss alle, og stadig engasjerer større deler av befolkningen. Fra å tidligere være et «nerde-domene», har det blitt noe flere er bevisste på, spesielt personvern i sosiale medier. Hele programmet for lanseringen finner du her.

En tilleggsstrategi for digital sikkerhetskompetanse

Hele to strategier ble lansert denne dagen, og den andre dreier seg om hvordan man skal øke kompetansen på sikkerhet i Norge. Les mer om dette her.

Strategien har følgende satsingsområder (hentet fra regjeringen.no):

 • Langsiktig forskning av god kvalitet
 • Tilstrekkelig nasjonal spesialistkompetanse
 • Digital sikkerhet som del av IKT-relaterte utdanninger og tilgrensende fag
 • Etter- og videreutdanning (EVU) innenfor IKT og digital sikkerhet
 • Digital sikkerhet i yrkes- og profesjonsutdanninger
 • God grunnkompetanse
 • Bevisstgjørende tiltak og bedret digital sikkerhetskultur

Les hele kompetansestrategien her.